16/09/2012 - 17:35

Bao giờ thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô ?

Cử tri quận Cái Răng phản ánh: Dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô đã quy hoạch tỷ lệ 1/500 và có một số hộ dân trong khu vực quy hoạch đã bị thu hồi đất, giải tỏa. Cử tri đề nghị cho biết bao giờ dự án được thực hiện. Công văn trả lời của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố, như sau:

Trước đây, dự án Trung tâm văn hóa Tây Đô do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa Tây Đô làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 176,28 ha; trong đó, khu Trung tâm văn hóa Tây Đô có diện tích 116 ha (bao gồm: Khu trung tâm văn hóa (60ha), khu vui chơi giải trí đa chức năng (56ha); khu tái định cư giai đoạn 1 (45 ha), khu tái định cư giai đoạn 2 (11,81ha). Ngày 27-9-2011, UBND thành phố đã ban hành quyết định sáp nhập Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Trung tâm văn hóa Tây Đô vào Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố và nhiệm vụ làm chủ đầu tư của dự án được giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố đang tiếp tục quản lý xây dựng khu tái định cư của Trung tâm văn hóa Tây Đô giai đoạn 1 (45ha). Riêng khu Trung tâm văn hóa Tây Đô (116ha), UBND thành phố đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Tuy nhiên, trong năm 2012, khu 116 ha không được giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư. Do đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố chưa có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Hiện nay, mặt bằng của khu này vẫn cho địa phương quản lý.

Chia sẻ bài viết