12/04/2022 - 08:20

Bảo đảm tổ chức các hoạt động dạy và học thích ứng an toàn với dịch COVID-19 

Giờ học của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, quận Ô Môn.

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản về việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng (Kế hoạch số 353/KH-BGDÐT) của Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT).

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến giao Sở GD&ÐT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nêu trên; đồng thời, tham mưu UBND thành phố đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Mục tiêu chung của Kế hoạch số 353/KH-BGDÐT nhằm bảo đảm tổ chức các hoạt động dạy và học thích ứng an toàn với dịch COVID-19, giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh, củng cố và duy trì chất lượng GD&ÐT. Cụ thể là nâng cao nhận thức và khả năng thích ứng với dịch COVID-19 của toàn ngành Giáo dục, bảo đảm các hoạt động GD, ÐT không bị “đứt gãy”; bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức các hoạt động GD, ÐT trực tiếp tại nhà trường; hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm học 2021-2022 và các năm học tiếp theo bảo đảm chất lượng và công bằng trong tiếp cận giáo dục cho tất cả các đối tượng người học; tổ chức xây dựng và phát triển nền tảng dạy học trực tuyến, hệ thống học liệu số, bài giảng số có chất lượng dùng chung phù hợp với đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học thích ứng với dịch bệnh;…

Ðể thực hiện đạt mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Tăng cường tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19; chủ động, linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, bảo đảm thích ứng an toàn, chất lượng với dịch COVID-19; bảo đảm an toàn khi tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục để tổ chức linh hoạt, hiệu quả các hình thức dạy học;…

Tin, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết