15/01/2023 - 22:03

Bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh 

(CT) - Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu là đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, trường chuyên biệt; bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh.

Giờ ăn của học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều. 

Kế hoạch các nội dung: chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe học sinh trong trường học; công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học; tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý trong trường học; tuyên truyền, giáo dục sức khỏe học đường trong trường học; ứng dụng công nghệ thông tin vào chăm sóc, bảo vệ, quản lý sức khỏe học sinh và thống kê, báo cáo trong trường học.

Ngành Giáo dục thành phố xây dựng 7 nhiệm vụ và giải pháp trong kế hoạch, như: bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị trong trường học; tăng cường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giám sát, thống kê, báo cáo; tăng cường công tác truyền thông, giáo dục và vận động xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa.

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết