17/05/2012 - 22:13

Bàn về các giải pháp triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

(TTXVN)- Ngày 17-5, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Bàn về các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là diễn đàn để các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ thực tiễn tập trung bàn thảo việc triển khai có hiệu quả các giải pháp đã được Hội nghị Trung ương 4 xác định, trong đó chú trọng đến các giải pháp đặc thù của địa phương ở các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Dự Hội thảo có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo các cơ quan Đảng ở Trung ương các tỉnh, thành phía Nam; các đồng chí lão thành cách mạng và đông đảo các nhà khoa học.

Các tham luận trình bày tại Hội thảo của các đồng chí: Hà Đăng, nguyên UVTƯ Đảng; Trần Trọng Tân, nguyên UVTƯ Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương nay là Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hữu Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh; nhà nghiên cứu Trần Trọng Đăng Đàn...và gần 50 tham luận khác gửi đến hội thảo đã tập trung vào 4 nhóm giải pháp. Đó là các nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên; nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng; cơ chế chính sách; nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Các chuyên đề tập trung trao đổi về: Những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tác động nguy hại đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đâu thực chất là nguyên nhân của sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Một số giải pháp góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Bảo đảm nguyên tắc tính Đảng trong tự phê bình và phê bình. Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh - chuẩn giá trị để cán bộ, đảng viên các cấp của Đảng tự soi rọi, sửa chữa khuyết điểm; phát huy ưu điểm. Thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm. Lựa chọn, bố trí sử dụng đúng cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng...

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh giá cao kết quả của hội thảo; hoan nghênh các ý kiến tâm huyết của các đồng chí lão thành, các nhà khoa học đóng góp các giải pháp triển khai thực hiện NQ TƯ 4 và nhấn mạnh cần phải có một niềm tin lớn lao để quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng, khắc phục những yếu kém, những khuyết điểm ở chính bản thân mình, ngành mình, đơn vị mình để góp phần xây dựng Đảng trong sạch hơn, vững mạnh hơn; tích cực góp phần đưa NQTƯ 4 vào cuộc sống.

Chia sẻ bài viết