10/03/2023 - 21:06

Ban Văn hóa - Xã hội, HÐND thành phố làm việc tại Trường Cao đẳng Du lịch TP Cần Thơ 

(CT) - Ngày 10-3, bà Ðinh Thị Minh Thư, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HÐND TP Cần Thơ làm trưởng đoàn khảo sát và làm việc với Trường Cao đẳng Du lịch TP Cần Thơ. Qua đó nắm bắt thực trạng đào tạo nhân lực du lịch và giám sát việc thực hiện các chương trình, đề án phát triển du lịch thành phố trong tình hình mới.

Đoàn khảo sát tại Trường Cao đẳng Du lịch TP Cần Thơ. Ảnh: Kiều Mai.  

Năm 2022, Trường Cao đẳng Du lịch thành phố có 260 chỉ tiêu tuyển sinh, tỷ lệ tuyển đạt trên 88,9%. Trường đã phối hợp tổ chức 34 lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn ở các tỉnh, thành ÐBSCL với 1.575 học viên. Bình quân có trên 90% học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm đúng chuyên ngành. Lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch TP Cần Thơ cũng chia sẻ những khó khăn là đường giao thông đến trường chưa thuận lợi, chỉ tiêu tuyển sinh còn hạn chế, chất lượng đầu vào tuyển sinh chưa ổn định… Từ đó, đề xuất, kiến nghị cải thiện hạ tầng giao thông, bồi dưỡng cán bộ, viên chức của trường, ngành Du lịch thành phố tăng cường tổ chức các sự kiện để thu hút du khách quốc tế, tạo môi trường nhân lực du lịch địa phương phát triển…

Ðoàn công tác ghi nhận những thông tin, đề xuất, kiến nghị của trường. Ðồng thời cũng đề nghị trường quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế; chú trọng về ngoại ngữ; đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo; phối hợp liên kết với các doanh nghiệp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành ÐBSCL. Các thành viên trong đoàn cũng sẽ tham mưu, kiến nghị những cơ chế chính sách phù hợp khi HÐND ra Nghị quyết mới về hỗ trợ phát triển du lịch địa phương.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết