10/06/2014 - 20:08

Ban Pháp chế HĐND quận Cái Răng giám sát hoạt động các câu lạc bộ pháp luật

(CT)- Ban Pháp chế HĐND quận Cái Răng vừa tổ chức giám sát hoạt động của Câu lạc bộ Pháp luật tại các phường Thường Thạnh, Hưng Thạnh và Phú Thứ. Qua giám sát, cho thấy công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đã góp phần làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương được giữ vững, không có đơn khiếu nại, tố cáo; không có khiếu nại đông người… Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đã nâng cao ý thức, nhận thức của nhân dân, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật; chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng nâng cao.

Đoàn giám sát kiến nghị UBND quận bổ sung kinh phí hoạt động cho các Câu lạc bộ Pháp luật; tăng cường đầu sách pháp luật và luân chuyển đầu sách phục vụ cho người dân; đồng thời, kiến nghị các phường tăng cường công tác giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, tăng cường công tác hòa giải ở khu vực,…

Thanh Thư

Chia sẻ bài viết