30/11/2022 - 19:58

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết 

(CT) - Ngày 30-11, Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố tiếp tục tổ chức thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND thành phố trình tại kỳ họp cuối năm 2022 của HÐND thành phố. Ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố; ông Nguyễn Trung nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố… đến dự.

Các đại biểu dự họp thẩm tra.

Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản thống nhất với tờ trình của UBND thành phố về việc ban hành nghị quyết sửa đổi nghị quyết của HÐND thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đại biểu thống nhất sửa đổi nội dung: đối với nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết sẽ ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế; phần còn lại ưu tiên thực hiện các công trình, dự án đầu tư phòng, chống thiên tai, chống biến đổi khí hậu, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và các nhiệm vụ đầu tư quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương. So với nghị quyết hiện hành, dự thảo nghị quyết sửa đổi không quy định tỷ lệ phần trăm nguồn thu xổ số kiến thiết đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và y tế.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến đối với tờ trình của UBND thành phố về việc tổng kết thực hiện nghị quyết của HÐND thành phố về chủ trương thực hiện Ðề án khai thác quỹ đất thành phố, giai đoạn 2017-2021.

Bà Nguyễn Phương Thủy, Ủy viên Thường trực HÐND thành phố, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố, đề nghị các cơ quan được giao soạn thảo tiếp thu ý kiến đại biểu, hoàn thiện nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình HÐND thành phố xem xét tại kỳ họp cuối năm 2022 theo quy định.

THỤY KHUÊ

Chia sẻ bài viết