21/01/2021 - 06:28

Ban hành bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn TP Cần Thơ 

Giờ học của học sinh Trường THCS Trung An, huyện Cờ Đỏ.

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) trên địa bàn thành phố từ năm học 2021-2022.

Theo quyết định, Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ sở GDPT căn cứ bộ tiêu chí này để tổ chức lựa chọn, đề xuất danh mục SGK theo đúng quy định. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Bộ tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT trên địa bàn TP Cần Thơ có 2 tiêu chí, với 15 mục. Tiêu chí 1 là Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương. Tiêu chí 2 là Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở GDPT; phù hợp với điều kiện đảm bảo chất lượng và kế hoạch giáo dục tại cơ sở giáo dục; phù hợp với năng lực học tập của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập tích cực và hiệu quả; đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

B.NG

Chia sẻ bài viết