12/12/2009 - 20:37

Backup dữ liệu với Second Copy 7

 Giao diện cấu hình copy dữ liệu của Second Copy 7.

Trong một môi trường mạng ngang hàng quy mô nhỏ không sử dụng hệ thống máy chủ – máy con (client–server), việc sao lưu (backup) dữ liệu để dự phòng rủi ro người quản lý hệ thống phải thao tác bằng tay. Tuy nhiên, việc này thường làm mất thời gian và công sức, đôi khi cũng gây ra nhiều phiền toái khi có sự cố xảy ra đối với dữ liệu chưa kịp backup. Xin giới thiệu các bạn phần mềm Second Copy 7 để thực hiện công việc này.

Second Copy 7 vẫn chạy mặc định để copy dữ liệu trong khi bạn làm việc bình thường trên máy tính lưu dữ liệu backup đó. Second Copy 7 có giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Có 3 cách thức để bạn cấu hình thực hiện việc copy dữ liệu chính là: Copy dữ liệu qua giao thức card mạng (New profile); Copy dữ liệu qua giao thức truyền file FTP (New FTP profile); Copy nhanh tất cả dữ liệu vừa lưu tạm trên máy tính (New Quick profile).

Để cấu hình copy dữ liệu qua giao thức card mạng, ta làm như sau: từ giao diện chính của Second Copy 7, ta chọn File/New profile hoặc rê chuột vào giữa giao diện chính, nhấp chuột phải chọn New profile. Đánh dấu chọn mục Express setup, bấm next để tiếp tục. Tại đây, phần mềm yêu cầu bạn chọn thư mục dữ liệu nguồn để copy, bấm next để tiếp tục, đánh dấu chọn “All files and folders” để chọn tất cả tập tin và thư mục, bấm next để tiếp tục, phần mềm yêu cầu bạn chọn thư mục đích, bạn cũng có thể ghi tên thư mục mới vào đây để phần mềm tạo mới thư mục rồi lưu dữ liệu backup vào đó. Tại bước “When”, phần mềm đưa ra 8 lựa chọn để bạn định lịch copy gồm: copy mỗi khi thấy cần thiết, copy theo lịch phút, copy theo lịch giờ, copy theo lịch mỗi ngày, copy theo lịch nhiều ngày, copy theo sự thay đổi của tập tin, copy theo ngày trong tuần và copy mỗi khi tắt và khởi động máy lưu dữ liệu backup. Bấm next để tiếp tục và chọn mục “Simple Copy”, bước này có thêm chức năng cho phép đánh dấu chọn lưu đè lên file cũ hay không lưu đè. Bấm next để sang bước cuối cùng, đặt tên cho quá trình tạo sao lưu này và kết thúc. Tương tự như vậy để tạo backup cho nhiều thư mục dữ liệu trên nhiều máy cần lưu dự phòng, và cũng gần tương tự như vậy cho các giao thức copy dữ liệu khác của phần mềm (nhưng đối với copy qua FTP thì bạn phải biết các thông số port, tên máy đích, user name và password).

Để chạy bất kỳ một quá trình sao lưu nào, bạn chỉ cần nhấp chuột phải ngay quá trình đó và chọn “Run Profile”. Second Copy 7 hiện có phiên bản mới nhất là 7.1.0.36 với dung lượng 2,1MB, cho phép dùng thử 1 tháng, tải về tại địa chỉ: http://www.secondcopy.com/download.html.

TRẦN ĐĂNG

Chia sẻ bài viết