27/09/2009 - 08:33

9 tháng đạt 7,67 tỉ USD vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài

Cục Đầu tư Nước ngoài (ĐTNN) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Trong 9 tháng năm 2009 cả nước có 583 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới được cấp Giấy phép đầu tư với tổng vốn đăng ký 7,67 tỉ USD. Tuy chỉ bằng 14,3% so với cùng kỳ năm 2008 nhưng đây là một con số khá cao trong bối cảnh suy thoái kinh tế hiện nay.

Tuy lượng vốn đăng ký theo các dự án FDI cấp mới thấp hơn so cùng kỳ nhưng lượng vốn đầu tư theo các dự án đầu tư tăng thêm vốn lại cao hơn so cùng kỳ. Trong 9 tháng qua, cả nước có 168 dự án FDI đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 4,86 tỉ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2008. Theo Cục ĐTNN, điều này thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư vào khả năng phục hồi và tiềm năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Như vậy, tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 9 tháng năm 2009, vốn FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam là 12,541 tỉ USD, bằng 21,4% so với cùng kỳ 2008. Cũng trong 9 tháng, lượng vốn giải ngân của các dự án FDI ước tính đạt 7,2 tỉ USD, bằng 88,9% so với cùng kỳ năm 2008. So với mục tiêu giải ngân 10 tỉ USD năm 2009, nhìn chung các dự án ĐTNN đang triển khai phù hợp với tiến độ dự kiến.

MINH CHÂU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết