02/02/2012 - 14:41

1.473 cơ sở tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn

(CT) - Theo báo cáo sơ kết 2 năm (2010-2011) thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương, cả nước đã huy động 1.473 cơ sở tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn; thành lập mới 65 Trung tâm dạy nghề (TTDN); chọn 10 TTDN kiểu mẫu cấp huyện làm điểm; hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất 7 Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ, 231 TTDN công lập cấp huyện, đầu tư thiết bị dạy nghề 79 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên ở các huyện chưa có TTDN.

Ngoài ra, các địa phương đã xác định danh mục 1.382 nghề đào tạo, trong đó 794 nghề trình độ sơ cấp và 588 nghề đào tạo dưới 3 tháng. Các cơ sở dạy nghề đã xây dựng 170 chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng. Tuy nhiên, chương trình đào tạo quá rộng, chưa phù hợp với nhu cầu học nghề của lao động và yêu cầu kỹ năng nghề thị trường lao động nông thôn...

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết