11/12/2022 - 19:47

Ðẩy mạnh học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa 

(CT) - Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình “Ðẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030”.

Sinh viên tham quan, tìm hiểu tại Bảo tàng TP Cần Thơ. Ảnh: DUY KHÔI​

Mục tiêu chung của chương trình là tiếp tục đổi mới hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa. Ðẩy mạnh chuyển đổi số, tạo điều kiện để người dân có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống tri thức mở, linh hoạt với nhiều mô hình, từ đó hình thành thói quen, phát triển năng lực tự học tập, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.

Về mục tiêu cụ thể, đối với hệ thống thư viện, chương trình phấn đấu đến năm 2025, đạt 100% thư viện công cộng cấp tỉnh, 70% thư viện công cộng cấp huyện, 40% thư viện công cộng cấp xã, 90% thư viện trường đại học, thư viện chuyên ngành, 80% thư viện lực lượng vũ trang, 70% thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác có cung cấp dịch vụ phục vụ việc học tập suốt đời cho người sử dụng thư viện. Ðến năm 2030, đạt 100%, 90%, 60%, 100%, 100% và 90% các chỉ tiêu tương ứng. Ðến năm 2025, số lượt người sử dụng thư viện phục vụ nhu cầu học tập, tìm kiếm thông tin, nâng cao hiểu biết tăng bình quân 10% mỗi năm. Ðến năm 2030, tăng bình quân 10%-15% mỗi năm.

Ðối với hệ thống bảo tàng, đến năm 2025 phấn đấu đạt 70% và đến năm 2030 phấn đấu đạt 100% bảo tàng xây dựng và triển khai chương trình giáo dục lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật cho mọi người dân, chú trọng đối tượng học sinh, sinh viên gắn với khung kiến thức, kỹ năng sống phù hợp và ứng dụng giới thiệu trưng bày các chuyên đề trên không gian số. Ðến năm 2025, phấn đấu số lượt khách tham quan chọn bảo tàng để nghiên cứu, học tập tăng bình quân 10% mỗi năm. Ðến năm 2030, tăng bình quân 10%-15% mỗi năm.

Ðối với hệ thống trung tâm văn hóa các cấp, chương trình phấn đấu đến năm 2025 phấn đấu đạt 80% và đến năm 2030 đạt 100% trung tâm văn hóa cấp tỉnh, trung tâm văn hóa, thể thao cấp huyện tổ chức, hỗ trợ nhu cầu hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch phù hợp với từng nhóm lứa tuổi, sở thích.

Ðể hiện thực hóa những mục tiêu trên, chương trình đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như đẩy mạnh công tác tuyên truyền; củng cố cơ sở hạ tầng, mạng lưới thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa. Chương trình nhấn mạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức tổ chức các hoạt động, dịch vụ phục vụ học tập suốt đời phù hợp với đối tượng ở từng vùng, miền, địa phương. Một giải pháp quan trọng nữa là phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa.

PV

Chia sẻ bài viết