12/04/2019 - 08:28

ក​សិ​ករ​នៅ​បាក​លីវ​ ចាប់​បាន​"ត្រី​ចម្លែក​" តំ​បន់​ Amazon

លោក​ហូ​វ៉ាន់​ចៀង​ កាន់​ត្រី​អណ្តែង​កន្ទុយ​ក្រ​ហម​។

គ្រួ​សារ​លោក​ហូ​វ៉ាន់​ចៀង​ នៅ​ឃុំ​វិញ​​មី​B ស្រុក​ហ្វា​ប៊ិញ​ ខេត្ត​បាក​លីវ​ ចាប់​បាន​​ត្រី​អណ្តែង​កន្ទុយ​ក្រ​ហម​យ៉ាង​ចម្លែ​ក​មួយ​ក្បាល​។ ត្រី​នេះ​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ជា​ "ត្រី​​ចម្លែក​"តំ​បន់​ Amazon ដោយ​មាន​ទម្ងន់​ប្រ​មាណ​១៥​គី​ឡូ​ក្រាម​៕

​ យោងៈ​ Báo​ Người​ Lao​ động​-មុនី​

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
​ Amazon