03/02/2020 - 16:42

ចចក​ចាត់​ទុក​អ្នក​សង្រ្គោះ​ខ្លួន​ជា​ម្ចាស់​

ចិញ្ចឹម​Sery នឿយ​ហត់​ ប៉ុន្តែ​នាំ​មក​នូវ​ការ​ឆ្លង​កាត់​បទ​ពិសោ​ធ​ន៍​ដ៏ភាព​អស្ចារ្យ​សម្រាប់​លោក​Ivan និង​កូន​ស្រី​។​ រូប​ថត​៖ Insatgram Ivan.

លោក​Ivan Lebedev (ជន​ជាតិ​រុស្ស៊ី​) ចំ​ណាយ​ប្រាក់​ឱ្យ​កសិករ​ម្នាក់​នៅ​ខេត្ត​Astrakhan ដើម្បី​សង្រ្គោះ​ចចក​មួយ​ក្បាល​ក្នុង​ចំ​ណោម​៥​ក្បាល​ដែល​ត្រូវ​គេច​ាប់​។​ លោក​នាំ​វាម​ក​ផ្ទះ​ចិញ្ចឹម​នឹង​ដាក់​ឈ្មោះ​Sery ។​ បច្ចុប្បន្ន​ Seryអា​យុ​ជា​ង​២​ឆ្នាំ​ កម្ពស់​៧​០​សង់​ទី​ម៉ែ​ត្រ​ ទម្ងន់​ប្រ​មាណ​៤​៥​គីឡូ​ក្រាម​។​ ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​វាស៊ី​សា​ច់ប្រ​មាណ​១​,២​គីឡូ​ក្រាម​ ស៊ី​ទាំង​បន្លែ​ផ្លែ​ឈើ​ គ្មាន​រើស​អ្វី​។​ Sery វា​សម​ជា​មួយ​នឹង​កូន​ស្រី​លោក​Ivan ប៉ុន្តែ​ម្ចាស់​វាគឺ​មាន​តែ​លោក​ម្នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​៕

 យោង៖ Brightside.- មុនី

Chia sẻ bài viết