09/11/2023 - 22:19

Xuất quân thực hiện các công trình Tết Quân Dân huyện Cờ Đỏ năm 2024 

(CT) - Ngày 9-11, Ban tổ chức Tết Quân Dân năm 2024 huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ xuất quân thực hiện các công trình Tết Quân Dân năm 2024 tại xã Đông Hiệp.

Đại diện Ban tổ chức Tết Quân Dân huyện Cờ Đỏ năm 2024 trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội cho cựu chiến binh Phan Hoàng Em ở xã Đông Hiệp.

Đại diện Ban tổ chức Tết Quân Dân huyện Cờ Đỏ năm 2024 trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội cho cựu chiến binh Phan Hoàng Em ở xã Đông Hiệp.

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Phạm Minh Thuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức Tết Quân Dân huyện Cờ Đỏ, cho biết: Năm 2024 là năm thứ 11 liên tiếp UBND huyện Cờ Đỏ tổ chức Tết Quân Dân, trong đó có 4 lần UBND huyện phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố... Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu các thành viên Ban tổ chức Tết Quân Dân thường xuyên rà soát kế hoạch để điều hành công việc thật sự khoa học, không gây khó khăn cho các bộ phận trong tổ chức thực hiện. Các tiểu ban xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, có phân công kiểm tra, đôn đốc các bộ phận thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng các công trình, hoạt động. Các lực lượng tham gia thực hiện công trình phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quan hệ tốt với nhân dân nơi đóng quân…

Tết Quân Dân huyện Cờ Đỏ năm 2024 có chủ đề “Đảng bộ, chính quyền, Quân - Dân huyện Cờ Đỏ cùng xã Đông Hiệp vui Xuân, đón Tết và nâng chất nông thôn mới kiểu mẫu”. Trong Tết Quân Dân sẽ có các hoạt động: nâng cấp đường giao thông; gắn đèn chiếu sáng, phát quang bụi rậm các tuyến đường; xây dựng và sửa chữa nhà Nghĩa tình đồng đội, nhà Đại đoàn kết cho người dân; tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao…

Tin, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết