Chia sẻ:

Tự hào người Cần Thơ

(CTO) - Chương trình “Tự hào người Cần Thơ” do Bảo tàng TP Cần Thơ thực hiện tại các trường THCS trên địa bàn thành phố trong năm 2022 thu hút đông đảo thầy cô và học sinh tham gia. Những tiêu chuẩn về xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” được chuyển tải trọn vẹn.

Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH - NGUYỄN TÍN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI