Chia sẻ:

Thống nhất ý chí và hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng

Thời sự 01-02-2023

(CTO) - Sáng 1-2, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng cho cán bộ chủ chốt thành phố và quận, huyện.

Thực hiện: Anh Dũng - Hoàng Thy

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI