Chia sẻ:

Thơm thảo những tấm lòng trên cù lao Tân Lộc

Phóng sự 11-09-2018

Gần đây phong trào làm từ thiện xã hội ở cồn Tân Lộc đã dấy lên làng sóng mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư khi nhà nhà làm từ thiện, người người cùng làm việc thiện. Hơn 5 năm qua, nhiều tín đồ PGHH ở xứ cù lao này chẳng những ra công, góp sức mà còn có tấm lòng thơm thảo tự nguyện bỏ tài sản riêng tư làm của chung chăm lo cho xã hội.

Thực hiện: AN PHONG- QUANG THÔNG

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI