Chia sẻ:

Thành tựu nông nghiệp Cần Thơ

Phóng sự 15-11-2018

TP Cần Thơ có vai trò là trung tâm kinh tế, động lực thúc đẩy kinh tế khu vực ĐBSCL. Tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm khoảng 8,14% trong cơ cấu kinh tế của thành, nhưng vẫn giữ vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế của thành phố, bởi diện tích đất nông nghiệp chiếm khoảng 80% diện tích đất tự nhiên. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng từ 9.258 tỷ đồng năm 2016 lên 12.963 tỷ đồng năm 2018.

Thực hiện: Phòng Báo điện tử Báo Cần Thơ

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI