Chia sẻ:

Tạo điều kiện để người dân tham gia xây dựng luật

Thời sự 13-09-2019

Sáng 13-9, các đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; Nguyễn Xuân Hải, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy chủ trì hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh tuyên truyền; nâng cao nhận thức của nhân dân; tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp, xây dựng luật.

Thực hiện: Đoàn Lý - Anh Kiệt - Quách Hùng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI