Chia sẻ:

Quan tâm phát triển văn học, nghệ thuật, bảo tồn các giá trị văn hóa

Thời sự 23-03-2023

Ngày 22-3, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật (VHNT) trong thời kỳ mới”.

Thực hiện: Duy Khôi - Minh Thảo - Hoàng Thy

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI