Chia sẻ:

Phát triển văn hóa đọc với thư viện số

Công nghệ 4.0 đã giúp “gỡ khó” cho hoạt động của hệ thống thư viện công cộng trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Thư viện số, thư viện điện tử là giải pháp được Thư viện TP Cần Thơ quan tâm đầu tư, mang lại hiệu quả rất tốt, góp phần phát triển văn hoá đọc.

Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH - NGUYỄN TÍN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI