Chia sẻ:

Ốc gác bếp của nội

Ốc gác bếp là một trời thương nhớ của tuổi thơ tôi, nhất là qua bàn tay nội làm. Món ốc gác bếp của nội cứ hằn sâu trong ký ức, hồi trước, bây giờ và có lẽ mãi mãi về sau. Món ngon từ tay bà, tay mẹ nơi ruộng đồng không cao sang, mắc tiền nhưng lại là món ngon nhớ đời. Món ngon được nêm nếm bằng tấm lòng và tình thương của nội.

Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH – NGUYỄN TÍN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI