Chia sẻ:

Năm Sửu nói chuyện Trâu

(CTO) - “Con trâu là đầu cơ nghiệp” - từ ngàn xưa ông bà ta đã xác tín điều đó. Trải qua bao biến thiên của thời gian, dù con trâu bây giờ không nhất thiết phải là “đầu cơ nghiệp” nữa nhưng tâm thức của người dân Việt Nam vẫn luôn yêu mến, dành nhiều tình cảm cho loài vật của ruộng đồng, biểu trưng của làng quê tự bao đời.

Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH – NGUYỄN TÍN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI