Chia sẻ:

Hỗ trợ, nâng cấp các di tích, làng nghề truyền thống

Thời sự 12-09-2019

Ngày 10-9-2019, sau khi khảo sát thực tế các di tích lịch sử và làng nghề truyền thống, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND TP Cần Thơ đã cùng các sở, ngành, đơn vị, địa phương đánh giá tình hình, nhằm phát huy giá trị của các di tích, làng nghề trong phát triển kinh tế, du lịch.

Các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, kế hoạch trùng tu, nâng cấp các khu di tích, cũng như hỗ trợ các làng nghề phát triển.

Thực hiện: Lệ Thu-Hoàng Thy

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI