Chia sẻ:

Cần Thơ mùa nước nổi

Phóng sự 30-10-2017

Cần Thơ mùa nước nổi. Thực hiện: Đăng Huỳnh

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI