12/03/2023 - 18:45

Triển khai thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên

(CT) - Thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BGDÐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở GD&ÐT chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài chính và thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Thông tư nêu trên; đồng thời tham mưu UBND thành phố đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Theo Thông tư số 05/2023/TT-BGDÐT (có hiệu lực từ ngày 15-4-2023), lớp học trong trường chuyên được tổ chức theo môn học trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GD&ÐT ban hành, bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Ðịa lý, Ngoại ngữ, Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học (gọi chung là lớp chuyên). Mỗi lớp chuyên có không quá 35 học sinh. Không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên. Các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường THPT chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BGDÐT và Thông tư số 12/2014/TT-BGDÐT cho đến khi học hết lớp 12.

B.NG

 

Chia sẻ bài viết