23/07/2018 - 16:16

Trà Vinh hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch

Ðể khuyến khích phát triển du lịch, từ nay đến hết năm 2020, tỉnh Trà Vinh thực hiện hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong tỉnh và ngoài tỉnh khi đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn 60 triệu đồng và 50% lãi suất vay vốn (không quá 150 triệu đồng/hộ) trong thời hạn 36 tháng cho chi phí trang trí cảnh quan, mua sắm vật dụng, thiết bị phục vụ đón khách.

Các tổ chức, cá nhân khi đầu tư dự án xây dựng nhà hàng ẩm thực đặc trưng kết hợp kinh doanh đặc sản, hàng lưu niệm có quy mô diện tích từ 200 m2 trở lên và có sức chứa hơn 100 khách được hỗ trợ 500 nghìn đồng/m2 xây dựng (mức hỗ trợ cao nhất 200 triệu đồng). Tổ chức, cá nhân đầu tư mua sắm phương tiện vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy chở từ 20 người trở lên, được hỗ trợ 10% giá trị phương tiện (cao nhất 50 triệu đồng/phương tiện).

Các đơn vị, cá nhân đầu tư mua sắm phương tiện giao thông đường bộ (xe bò, xe lôi đạp) để vận chuyển khách du lịch, được hỗ trợ 50% giá trị phương tiện (không quá năm triệu đồng/phương tiện). Nếu đầu tư mua sắm xe điện thì được hỗ trợ 20% giá trị phương tiện (không quá 30 triệu đồng/phương tiện). Các tổ chức, cá nhân đào tạo lao động, hướng dẫn viên du lịch, được tỉnh hỗ trợ 500 nghìn đồng/người (đào tạo dưới ba tháng) và một triệu đồng/người (đào tạo từ ba tháng trở lên), cao nhất không quá 150 triệu đồng tổng mức hỗ trợ.

Theo Báo Nhân Dân

Chia sẻ bài viết