26/03/2015 - 21:40

TP Cần Thơ công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp

TS dự tuyển vào MN, MG và lớp 1, phụ huynh sẽ nhận phiếu đăng ký dự tuyển (miễn phí) từ trường tham gia dự tuyển hoặc trên Website của Sở GD&ĐT (www.cantho.edu.vn) và nộp tại trường mà TS tham gia dự tuyển.

- TS lớp 5 và lớp 9 nhận mẫu phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 và lớp 10 (trường tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển) theo mẫu thống nhất (miễn phí) từ trường mà TS đang học hoặc trên Website của Sở GD&ĐT, điền đầy đủ các nội dung trong phiếu, bổ sung các thành phần còn lại trong hồ sơ theo quy định và nộp lại cho trường mà thí sinh đang học.

- Trường TS đang học sau khi kiểm tra và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định có trách nhiệm chuyển đến các trường TS sẽ tham gia dự tuyển.

Lưu ý: Đối với TS lớp 9 tham gia dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng và các trường THPT tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển, TS trực tiếp nộp phiếu đăng ký tham gia dự tuyển vào trường mà TS đăng ký nguyện vọng 1 (Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng) hoặc nguyện vọng 2 (trường THPT trên địa bàn TS đang thường trú, nếu TS không có nguyện vọng 1), sau khi TS trúng tuyển vào trường sẽ nộp hồ sơ theo quy định của trường. TS nộp phiếu đăng ký dự tuyển tại đơn vị nào sẽ dự thi tại đơn vị đó.

Giờ chơi của cô trò Trường Mầm non Vĩnh Trinh 1, huyện Vĩnh Thạnh.

Chia sẻ bài viết