04/08/2020 - 19:59

Thực hiện hiệu quả công tác phòng không nhân dân  

5 năm qua, công tác phòng không nhân dân (PKND) trong lực lượng vũ trang Cần Thơ có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Cấp ủy đảng, chính quyền, chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cho công tác này.

Huấn luyện phòng không ở Ban CHQS quận Cái Răng.

Ban Chỉ đạo PKND quận Cái Răng đã triển khai cho các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng PKND quận; xây dựng lực lượng thường trực, Dân quân phòng không và Dự bị động viên đúng theo quy định. Các lực lượng được duy trì, chặt chẽ, nhất là trực cao điểm bảo vệ các ngày lễ, Tết.

Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, luyện tập, diễn tập PKND luôn được Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) quận Cái Răng quan tâm. Hằng năm, Ban CHQS quận phối hợp với đơn vị nhận nguồn quân nhân dự bị tổ chức phúc tra, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giải ngạch các đơn vị dự bị động viên theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Trên cơ sở giao nguồn thanh niên nhập ngũ gắn với địa bàn giao nguồn quân nhân dự bị cho các đơn vị; phối hợp với các đơn vị huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự trước khi xuất ngũ từ đó nâng cao chất lượng đơn vị dự bị động viên. Từ năm 2015 đến nay, Ban CHQS quận Cái Răng đã được Ban Chỉ đạo PKND Trung ương, Cục Phòng không Lục quân Quân chủng Phòng không - Không quân và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 kiểm tra toàn diện và đánh giá đơn vị luôn đạt giỏi. Thượng tá Châu Minh Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Cái Răng, cho biết: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu phòng không theo chỉ thị của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tư lệnh Quân khu 9. Ðồng thời tham mưu Ban Chỉ đạo PKND quận lập đề án xây dựng công tác PKND quận giai đoạn 2020-2025 về xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập và mua sắm lắp đặt thiết bị phòng không; xây dựng các công trình phòng tránh, sơ tán cho các cơ quan, ban, ngành và nhân dân phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quận”.

Thực hiện Nghị định số 74/2015/NÐ-CP của Chính phủ về PKND, các đơn quan đơn vị, địa phương duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là cao điểm bảo vệ các ngày lễ, Tết, hội nghị cấp cao. Công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố được duy trì chặt chẽ, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời xử lý tốt các tình huống trên không. Lực lượng vũ trang thành phố luôn chủ động điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, văn kiện tác chiến, thường xuyên luyện tập các phương án đánh địch đột nhập đường không.

 5 năm qua, thành phố và các quận, huyện tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ 9 lượt; 21 xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ có nội dung PKND; thực hành sơ tán cho 7.576 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Bên cạnh đó, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức PKND. Ðến nay, tổ chức cho 18.826 cán bộ, đảng viên; 314.925 học sinh, sinh viên và 29.871 người dân…

Theo Ðại tá Nguyễn Thanh Mỹ, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố, thời gian tới, Ban Chỉ đạo PKND thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai các nhiệm vụ PKND đến các cấp, các ngành, đoàn thể. Ban Chỉ đạo phân công trách nhiệm đến từng thành viên để xây dựng lực lượng PKND ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Lực lượng vũ trang thành phố tổ chức các tổ, đội phòng không kiêm nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ quan sát, phục vụ chiến đấu, chiến đấu, bảo đảm ở các quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các nhà máy, xí nghiệp với sự tham gia của nhân dân... Ðồng thời thường xuyên phúc tra, ổn định biên chế, quản lý chặt chẽ lực lượng phòng không dự bị động viên và Dân quân tự vệ bảo đảm về số lượng, chất lượng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết