06/08/2017 - 17:24

Thông tin về dự án khu công nghệ thông tin tập trung

Cử tri thành phố đề nghị thông tin về dự án khu công nghệ thông tin tập trung tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Nội dung báo cáo trả lời của UBND thành phố như sau:

 Dự án khu đô thị mới và khu công nghệ thông tin tập trung tại khu vực 4, phường Hưng Thạnh được UBND thành phố thống nhất chủ trương tại Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 29-6-2016 và giao Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ làm chủ đầu tư với quy mô diện tích khoảng 72,3 ha; trong đó, khu đô thị mới 52,3 ha, khu công nghệ thông tin tập trung 200 ha. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 đến năm 2019.

Năm 2016, UBND thành phố đã phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án khu đô thị mới và khu công nghệ thông tin tập trung tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.

Các cơ quan chức năng phối hợp cùng các ban, ngành quận và UBND phường Hưng Thạnh tổ chức triển khai ra dân về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án,tuy nhiên, nhiều cử tri phản ánh giá đất bồi thường chưa hợp lý và thấp hơn giá bồi thường của các dự án lân cận.

Tiếp thu ý kiến của người dân, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát và đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 26-5-2017 điều chỉnh tăng giá đất bồi thường một số vị trí cử tri đã phản ánh. Hiện nay, các cơ quan chức năng và địa phương đang tổ chức triển khai ra dân…

Chia sẻ bài viết