25/04/2013 - 09:53

Thành lập Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Đại hội Thành lập Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã diễn ra ngày 24-4, tại Hà Nội.

Theo ông Hồ Xuân Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban vận động thành lập Tổng hội, mục đích chính của Tổng hội là nhằm kết nối lại các hội, hiệp hội hoạt động riêng lẻ; đồng thời cũng là kênh phản biện xã hội để hỗ trợ và đảm bảo lợi ích cho nông dân. Một trong những nhiệm vụ trọng yếu của Tổng hội là thúc đẩy xây dựng nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại.

Hiện Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có 41 tập thể và 116 cá nhân đăng ký tham gia làm hội viên.

Đại hội Thành lập Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã bầu 43 thành viên tham gia Ban Chấp hành. Ông Hồ Xuân Hùng được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Tổng hội và ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội.

HOÀNG TÙNG (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết