18/04/2019 - 13:46

Thành lập Ðoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

(CT)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống vừa ký Quyết định số 875/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) năm 2019, do ông Hồ Văn Gia, Chánh Văn phòng UBND thành phố, làm Trưởng đoàn.

Ảnh minh họa

Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện hoạt động KSTTHC tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch số 32/KH- UBND ngày 14-2-2019 của UBND thành phố. Mục đích kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành về kiểm soát và cải cách TTHC; tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác KSTTHC trên địa bàn thành phố; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các TTHC không cần thiết, không hợp pháp, không phù hợp với thực tế; tăng cường vai trò của các cơ quan, đơn vị trong công tác KSTTHC, cải cách TTHC, nâng cao và tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc triển khai thực hiện công tác KSTTHC…

QUỲNH LAM

 

Chia sẻ bài viết