14/06/2012 - 09:45

Từ ngày 1-7-2012

Tăng mức thu lệ phí, cấp biển phương tiện thi công

(CT)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14-5-2012 sửa đổi bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29-7-2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo đó, mức thu phí lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện thi công (xe máy chuyên dùng) sẽ tăng từ 20.000-50.000 đồng/lần/phương tiện so với mức phí cũ (trừ lệ phí đóng lại số khung, số máy). Cụ thể, Mức thu đối với cấp mới kèm theo biển số là 200.000 đồng/lần/phương tiện; Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số sẽ đóng phí là 200.000đồng/ lần/phương tiện; Mức phí cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số là 50.000đồng/ lần/phương tiện; Cấp giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời là 70.000đồng/ lần/phương tiện… Các tổ chức, cá nhân đã nộp đủ số tiền phí, lệ phí theo mức quy định đối với lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện thi công (xe máy chuyên dùng) tại Thông tư số 73/2012/TT-BTC thì không phải nộp thêm bất cứ chi phí liên quan nào. Chẳng hạn, chi phí về tờ khai đăng ký, giấy chứng nhận… Mức phí mới này sẽ được chính thức áp dụng vào ngày 1-7 tới.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng nêu rõ, phí và lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định tại Thông tư trên là khoản thu ngân sách nhà nước. Vì vậy, cơ quan thu được trích 65% trên tổng số tiền thu về phí, lệ phí để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí. Số tiền còn lại 35% cơ quan thu thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước.

THU HOÀI

Chia sẻ bài viết