04/06/2013 - 20:54

Tăng cường quản lý hoạt động cấp Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận về an toàn thực phẩm

Ngày 4-6, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Trần Quang Trung cho biết: Trước thông tin về việc xuất hiện "cò" trong cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm dưới danh nghĩa "tư vấn, chuẩn bị hồ sơ", Cục An toàn vệ sinh thực phẩm vừa có công văn số 1028 /ATTP - NĐ (ngày 3-6-2013) gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý hoạt động cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Đây là hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật trong việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận về an toàn thực phẩm theo mục tiêu cải cách hành chính: công khai, minh bạch các hoạt động và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức, thực hiện thông tin, tuyên truyền rộng rãi những quy định về điều kiện an toàn thực phẩm, quy định về việc phân công, phân cấp quản lý và quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố; Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm. Đồng thời, công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục hành chính, quy trình, thời gian cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm để các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm biết và thực hiện.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát các thủ tục hành chính, quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý, quy trình cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm theo quy định hiện hành; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình tiến hành các thủ tục về hồ sơ, tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn, chuẩn hóa năng lực cán bộ thẩm xét hồ sơ, cán bộ thẩm định cơ sở để thống nhất quy trình, kỹ năng và nội dung thẩm xét, thẩm định theo đúng quy định của pháp luật; không gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm và xử lý nghiêm cán bộ, nhân viên làm trái các quy định của pháp luật hay có hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp.

THU PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết