19/02/2014 - 21:49

SỞ TƯ PHÁP TP CẦN THƠ

Tăng cường công tác kiểm soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Năm 2014, Sở Tư pháp TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện chủ đề "Đẩy mạnh việc cải cách hành chính, xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao". Theo đó, Sở tập trung cải cách hành chính gắn với đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính...

Công tác kiểm soát TTHC trong thời gian qua được Sở Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả. Cụ thể: thường xuyên hướng dẫn cho các công chức ở các sở, ngành về việc xây dựng kế hoạch rà soát thủ tục hành chính; các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai các TTHC. Ngoài việc niêm yết các hình thức theo quy định, hiện các quận, huyện thí điểm niêm yết TTHC tại ấp và khu vực, đến nay có 100% cơ quan, đơn vị hành chính 3 cấp thực hiện niêm yết công khai các bộ TTHC do Chủ tịch UBND thành phố công bố. Sở đã đôn đốc các ban, ngành trình UBND thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Phương án đơn giản hóa TTHC. Cập nhật các văn bản quy định về TTHC đã được công bố, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ trên cổng thông tin điện tử thành phố (www.cchccantho.gov.vn) và cơ sở dữ liệu quốc gia. Riêng năm 2013, Sở đã tiếp nhận 12 phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, trong đó đã xử lý 4 phản ánh kiến nghị.

Bên cạnh những thuận lợi trên, công tác kiểm soát TTHC còn gặp không ít khó khăn. Ông Huỳnh Quốc Lâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ, cho biết: "Trong công tác kiểm soát TTHC, nhất là công tác đơn giản hóa TTHC, có những đơn vị, sở, ngành và địa phương thiếu tập trung chỉ đạo thực hiện. Việc thực hiện chế độ báo cáo của một số đơn vị và địa phương chưa đúng quy định, làm ảnh hưởng phần nào đến tổng hợp số liệu chung của thành phố. Thêm vào đó, sự phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC giữa một số sở, ngành thành phố với Sở Tư pháp thành phố chưa thật sự nhịp nhàng".

Công chứng viên Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp TP Cần Thơ đang hướng dẫn người dân làm thủ tục công chứng giấy tờ. Ảnh: S.H

Cùng với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp luôn chú trọng đến việc hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý. Sở đang tiếp tục đẩy mạnh đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); chú trọng tính hợp pháp và hợp hiến, tính khả thi của dự thảo văn bản nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Bên cạnh đó, Sở cũng tăng cường hoạt động kiểm tra VBQPPL, kiến nghị xử lý VBQPPL có nội dung trái pháp luật, chú trọng những lĩnh vực kinh tế, xã hội có nhiều bức xúc như đầu tư, đất đai, xây dựng… Đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng, thẩm định VBQPPL với kiểm tra VBQPPL và theo dõi thi hành pháp luật để kiểm soát chất lượng VBQPPL và giám sát việc thực thi pháp luật, từng bước chuyển hướng từ xây dựng, hoàn thiện pháp luật sang thực thi pháp luật có hiệu quả.

Ông Nguyễn Hữu Có, Trưởng phòng kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp TP Cần Thơ, cho biết: Sở sẽ tham mưu UBND thành phố thực hiện Đề án thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền. Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, tăng cường tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các cấp nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong giải quyết TTHC và phòng ngừa có hiệu quả nhũng nhiễu, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, giảm bớt TTHC theo Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC của thành phố, tổ chức thực hiện đúng quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Để thực hiện có hiệu quả những công tác trên, Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành qua các phần mềm: Lý lịch tư pháp, phần mềm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phần mềm xử lý văn bản… Tiếp tục nâng cao chất lượng website của sở. Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm dùng chung cho các Tổ chức hành chính Công chứng trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo chất lượng thực hiện công việc và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

Tại Hội nghị tổng kết ngành tư pháp năm 2013, đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã lưu ý ngành Tư pháp cần tiếp tục nâng cao chất lượng và triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch trong các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, giám định tư pháp, trợ giúp pháp lý… Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong thời gian tới.

P.NGUYỄN

Chia sẻ bài viết