THÔNG BÁO
Danh sách Thừa phát lại hành nghề tại TP Cần Thơ

21/05/2021

Căn cứ Điều 15 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ thông báo đến Quý cơ quan, tổ chức có liên quan Danh sách Thừa phát lại hiện đang hành nghề tại thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên Thừa phát lại

Quyết định bổ nhiệm

Tổ chức hành nghề

1

Trần Kỳ Trân

1156/QĐ-BTP ngày 31/5/2016

VPTPL Khánh Dư

2

Nguyễn Văn Tính

1911/QĐ-BTP ngày 08/9/2016

VPTPL Khánh Dư

3

Phạm Thị Thu Thơ

2591/QĐ-BTP ngày 08/9/2016

VPTPL Khánh Dư

4

Nguyễn Văn Bá

1733/QĐ-BTP ngày 18/12/2017

VPTPL Khánh Dư

5

Nguyễn Phạm Duy Phương

119/QĐ-BTP ngày 20/01/2020

VPTPL Khánh Dư

 

6

Trần Văn Thanh

96/QĐ-BTP ngày 25/01/2021

VPTPL Khánh Dư

7

Lê Phát Thanh

1584/QĐ-BTP ngày 03/10/2017

VPTPL Cần Thơ

8

Hà Ngọc Minh

345/QĐ-BTP ngày 01/3/2018

VPTPL Cần Thơ

9

Lê Thanh Triều

344/QĐ-BTP ngày 01/3/2018

VPTPL Cần Thơ

10

Nguyễn Thị Mỹ Lan

110/QĐ-BTP ngày 17/01/2018

VPTPL Cần Thơ

11

Dương Thị Đoan Dung

1522/QĐ-BTP ngày 06/7/2018

VPTPL Cần Thơ

12

Lê Quang Sang

2919/QĐ-BTP ngày 21/11/2019

VPTPL Cần Thơ

13

Nguyễn Hải Đăng

53/QĐ-BTP ngày 10/01/2020

VPTPL Cần Thơ

Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ xin thông báo đến Quý cơ quan, tổ chức có liên quan được biết.

Gửi phản hồi thông tin sản phẩm

Báo Cần Thơ kiểm duyệt toàn bộ tin trước khi đăng để việc mua bán an toàn & hiệu quả hơn. Tuy nhiên, quá trình duyệt tin chỉ có thể hạn chế tối đa các trường hợp không trung thực. Hãy báo cho chúng tôi những tin xấu để chúng tôi có thể xác minh & xây dựng trang web mua bán an toàn cho mọi người.

LIÊN HỆ