02/10/2023 - 09:43

Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT), với chủ đề “Ðoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ÐT”.

Học sinh Trường Tiểu học Bình Thủy 2 trong ngày khai giảng năm học mới 2023-2024.

Học sinh Trường Tiểu học Bình Thủy 2 trong ngày khai giảng năm học mới 2023-2024.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở GD&ÐT, UBND quận, huyện phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024. Cụ thể, thành phố giao Sở GD&ÐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tổ chức quán triệt, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 2457/QÐ-BGDÐT của Bộ trưởng Bộ GD&ÐT ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục. Các sở, ban, ngành thành phố phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai kế hoạch, cân đối ngân sách, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết để ngành GD&ÐT thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024, góp phần thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện GD&ÐT.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị UBND quận, huyện cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 2457/QÐ- BGDÐT thành các chương trình, kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ÐT, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục trên địa bàn theo phân cấp quản lý; đồng thời, thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo thẩm quyền.

Năm học 2023-2024, thành phố hơn 246.000 học sinh các cấp học; hơn 15.300 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết