20/10/2012 - 17:46

Phiên họp toàn thể lần thứ sáu của Ủy ban Quốc phòng và an ninh

Ngày 20-10, Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ sáu. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tham dự phiên họp.

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Nguyễn Kim Khoa nhấn mạnh: Phiên họp thứ 6 của Ủy ban sẽ chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII khai mạc sắp tới. Chương trình làm việc tập trung vào 3 nội dung chính: Xem xét báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và tình hình thực hiện dự toán ngân sách quốc phòng, an ninh năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ và dự toán ngân sách quốc phòng, an ninh năm 2013. Ủy ban sẽ xem xét báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thảo luận báo cáo hoạt động của Ủy ban năm 2012, chương trình công tác của Ủy ban Quốc phòng và an ninh trong năm 2013.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2013, thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh cơ bản thống nhất với nội dung nhận định, đánh giá tình hình trong báo cáo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh nhận định: Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, nhận rõ những khó khăn, Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3-1-2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng nỗ lực phấn đấu giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế, đạt được yêu cầu nhiệm vụ mà Quốc hội giao. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với chính quyền kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện nhất quán đường lối, chính sách về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo… Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt triển khai tích cực "Năm An toàn giao thông" với nhiều biện pháp hiệu quả, bước đầu đã giảm sâu cả 3 tiêu chí, tình hình ùn tắc giao thông trên các thành phố lớn đã được cải thiện tích cực. Trong công tác phòng cháy chữa cháy, đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy các địa phương triển khai thực hiện, kiểm tra đẩy mạnh công tác phòng ngừa cháy, nổ đối với các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh đề nghị phân tích kỹ những nguyên nhân của các tồn tại và hạn chế, trong đó nhấn mạnh vai trò tham mưu của các cơ quan, đơn vị quân đội, công an trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Ngày 21-10, phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban Quốc phòng và an ninh tiếp tục làm việc.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Chia sẻ bài viết