21/04/2019 - 16:46

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp 

15 năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ đã vận động thành lập được 28 tổ chức đảng (TCĐ), kết nạp được hơn 500 đảng viên (ĐV) trong các doanh nghiệp tư nhân (DNTN). Tuy đạt được kết quả bước đầu tích cực, nhưng công tác này vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có sự phối hợp của các cấp, các ngành, với nhiều giải pháp đồng bộ.

Chi bộ Công ty Cổ phần lâm nghiệp và xây dựng Việt - Úc thường xuyên vận động người lao động thi đua lao động giỏi, góp phần tăng doanh thu của công ty mỗi năm 15%.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối, hằng năm, Đảng ủy tiến hành rà soát và tuyên truyền, vận động giúp các chủ DNTN và người lao động hiểu rõ chủ trương của Đảng, ý nghĩa của việc thành lập TCĐ và phát triển ĐV tại doanh nghiệp (DN). 15 năm qua, có 28 chủ DNTN đã đồng ý thành lập TCĐ, nâng tổng số DNTN có TCĐ của thành phố lên 54 đơn vị. Bước đầu, các TCĐ trong các DNTN tổ chức nhiều hoạt động mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần lâm nghiệp và xây dựng Việt- Úc, nói: “Công ty có 43 cán bộ, công nhân viên; chi bộ có 10 ĐV đều là thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các trưởng, phó phòng. Những năm qua, các ĐV chi bộ đều phát huy vai trò đầu tàu trong mọi nhiệm vụ. Chi bộ ngoài thực hiện công tác xây dựng Đảng còn tích cực phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên thực hiện chỉ tiêu của HĐQT đề ra, các nội quy, quy chế của công ty, góp phần làm cho doanh thu của công ty phát triển trung bình mỗi năm 15%. Riêng năm 2018, doanh thu được 122 tỉ đồng”.  

Cùng với thành lập TCĐ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã đẩy mạnh công tác phát triển ĐV trong DNTN. Hằng năm, Đảng ủy chỉ đạo các cấp ủy trong DN quan tâm chăm bồi, tạo ra nguồn quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng, nhất là công nhân lao động trực tiếp sản xuất. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, Đảng ủy giao Chi bộ Công đoàn Các khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Cần Thơ phối hợp với các TCĐ, công đoàn cơ sở trong các DN chăm bồi, kết nạp Đảng đối với các ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở, tổ trưởng công đoàn trong DN. Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồ, Bí thư Chi bộ Công đoàn Các KCX&CN Cần Thơ, hiện nay các KCX&CN có 63 công đoàn cơ sở, hơn 400 cán bộ công đoàn. Bên cạnh phối hợp với các cấp ủy DN, chi bộ và Công đoàn Các KCX&CN Cần Thơ đã giao chỉ tiêu mỗi công đoàn cơ sở DN mỗi năm giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy chăm bồi kết nạp vào Đảng. DN nào chưa có TCĐ thì giới thiệu về Chi bộ Công đoàn  các KCX&CN Cần Thơ để
chăm bồi.

Bằng cách làm này, bước đầu có 50 cán bộ công đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, trong đó các cấp ủy DN tổ chức kết nạp 43 người, Chi bộ Công đoàn các KCX&CN Cần Thơ tổ chức kết nạp 7 người. Đồng chí Nguyễn Nhựt Giang, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Cần Thơ, bộc bạch: “Qua tìm hiểu về Đảng, tôi nhận thức rằng, TCĐ trong DNTN sẽ giáo dục người lao động về ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật lao động; tuyên truyền mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ đó, không chỉ bản thân mà tôi còn vận động 2 công đoàn viên nữa phấn đấu và tháng 3-2019, chúng tôi được Chi bộ Công đoàn Các KCX&CN Cần Thơ kết nạp vào Đảng. Tôi sẽ thuyết phục để chủ DN thành lập TCĐ”. Bằng nhiều giải pháp, 15 năm qua, thành phố có gần 500 người lao động trong các DNTN được kết nạp vào Đảng.

Tuy đạt được những kết quả tích cực, nhưng việc thành lập TCĐ và phát triển ĐV trong các DNTN vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Cụ thể, thành phố có hơn 12.000 DN, trong đó phần lớn là DNTN, nhưng chỉ có 54 DNTN có TCĐ. Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, cho biết: khó khăn nhất là hầu hết các chủ DNTN chỉ lo sản xuất, kinh doanh, chưa quan tâm đến việc thành lập TCĐ; người lao động làm việc theo ca kíp, nặng về mưu sinh nên chưa quan tâm, tha thiết vào Đảng... “Theo tôi, thời gian tới, cùng với nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giúp chủ DNTN hiểu về vai trò, ý nghĩa của TCĐ và  ĐV trong DN của các địa phương, Trung ương cần ban hành cơ chế, chính sách vừa khuyết khích, vừa ràng buộc chủ DNTN tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập TCĐ, đoàn thể trong DN của mình, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho TCĐ và đoàn thể hoạt động”- đồng chí Nguyễn Thanh Hùng đề nghị.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết