16/05/2018 - 15:58

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:

Phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng Bác Hồ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân 

(CTO) - Sáng 16-5-2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05).

Tại điểm cầu TP Cần Thơ, các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và quận, huyện, đến dự.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: THỐNG NHẤT - TTXVN

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: THỐNG NHẤT - TTXVN

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hai năm qua, các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4 khóa XII); đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề đột phá, bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo giải quyết. Qua đó, tăng cường niềm tin của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và nhân dân đối với Đảng.

Hầu hết CB, ĐV xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và các quy định của Đảng, khắc phục những tồn tại, yếu kém, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, CB, ĐV tận tụy với công việc, nhân dân.

Lãnh đạo TP Cần Thơ dự hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ

Lãnh đạo TP Cần Thơ dự hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, việc học tập và làm theo Bác dần trở thành thường xuyên, thói quen, ý thức tự giác của CB, ĐV và người dân, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 cùng với kết quả thực hiện NQTW4 khóa XII góp phần nâng lên vai trò, vị trí, uy tín của Đảng và đóng góp tích cực vào thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp...

Báo cáo của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng phân tích rõ những hạn chế: việc thực hiện Chỉ thị 05 chưa tạo chuyển biến toàn diện ở các cấp, ngành, lĩnh vực; còn tình trạng làm qua loa, đối phó, chưa thật sự cầu thị, bệnh thành tích, bệnh hình thức ở nhiều nơi. Một số nơi chưa tập trung giải quyết những khâu đột phá và những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị; thực hiện Chỉ thị chưa có nhiều đổi mới, biểu hiện đi vào lối mòn. Một bộ phận CB, ĐV, trong đó, có người đứng đầu còn thiếu tự giác học tập và làm theo, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhiệt liệt biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy đảng, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng việc thực hiện Chỉ thị 05; ý nghĩa, vai trò việc học tập và làm theo Bác đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn chặt với thực hiện các nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của NQTW4, Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, trọng tâm là khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác CB, quản lý CB và xây dựng đội ngũ CB, ĐV, nhất là CB lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, có năng lực, tiền phong, gương mẫu…

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương phải kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, hoạt động của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi xấu, hạ thấp uy tín lãnh tụ. Từ nay đến dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5/2020), cần phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Bác trong CB, ĐV và nhân dân; tạo nên phong trào trong toàn xã hội về tình thương yêu đồng bào, đồng chí theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo Thường trực Ban Bí thư, để việc học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, thói quen, đòi hỏi mỗi CB, ĐV trong từng suy nghĩ, hành động đều phải đặt mình vào vị trí “công bộc”, “đầy tớ” của nhân dân; việc gì có lợi cho dân, cho nước thì khó mấy cũng phải làm, ngược lại việc có hại cho dân, cho nước phải cương quyết tránh. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05; các cấp, ngành cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, triển khai một cách hình thức...

* Cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng (đợt 19-5) và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); biểu dương, khen thưởng 28 tập thể tiêu biểu học tập và làm theo gương Bác.

2 năm qua, Đảng bộ Khối triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đạt kết quả bước đầu, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Qua đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Nhiều cá nhân gương mẫu, đi đầu, có tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, nói đi đôi với làm... được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhiều cấp ủy tổ chức cơ sở (TCCSĐ) thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng 28 tập thể tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trao Huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng (đợt 19-5) cho 11 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối; trao Cờ và Bằng khen cho các TCCSĐ đạt Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013-2017).

Các tập thể tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thuộc Đảng bộ Khối được biểu dương, khen thưởng. Ảnh: Q.LAM

Các tập thể tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thuộc Đảng bộ Khối được biểu dương, khen thưởng. Ảnh: Q.LAM

* Cùng ngày, Ban Thường vụ (BTV) Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính; tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, giai đoạn 2016-2018.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, các cấp bộ Đoàn toàn thành phố tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN); từ đó, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của ĐVTN trong học tập và làm theo lời Bác. Các cấp bộ Đoàn – Hội – Đội quan tâm tổ chức các phong trào, tạo môi trường để ĐVTN, thiếu nhi phấn đấu học tập và làm theo lời Bác. Điển hình như: Phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Tuổi trẻ đền ơn, đáp nghĩa, vì an sinh xã hội…

Các cá nhân được BTV Thành đoàn Cần Thơ tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, giai đoạn 2016-2018. Ảnh: Q. THÁI

Các cá nhân được BTV Thành đoàn Cần Thơ tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, giai đoạn 2016-2018. Ảnh: Q. THÁI

Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai Chiến dịch Mùa hè xanh, thành lập các đội hình chuyên về hỗ trợ các địa phương khó khăn của thành phố. Đoàn Thanh niên lực lượng vũ trang với hoạt động hành quân dã ngoại giúp dân trong các hoạt động huấn luyện. Đoàn Khối Doanh nghiệp với phong trào “60 ngày tiết kiệm vì đàn em thân yêu” và Quỹ Hỗ trợ thanh niên công nhân. ĐVTN các quận, huyện tập trung triển khai mô hình “Tuyến đường sáng - an toàn –xanh - sạch -đẹp” và hoạt động “Chung tay xây dựng nông thôn mới”…

Dịp này, BTV Thành đoàn tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, giai đoạn 2016-2018 cho 41 cán bộ, ĐVTN có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.

ANH DŨNG- QUỲNH LAM- Q. THÁI

Chia sẻ bài viết