18/02/2016 - 09:29

Ô Môn

NỖ LỰC TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Trong những năm qua, quận Ô Môn đã thực hiện và đưa vào ứng dụng nhiều mô hình hay về công tác cải cách hành chính như: dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ phát trả hồ sơ hành chính công tận nhà, hệ thống họp trực tuyến giữa UBND quận và UBND các phường... được người dân cũng như các cán bộ, công chức đồng tình ủng hộ. Những kết quả này nhằm hướng đến việc tạo thuận lợi nhất cho người dân và cơ quan hành chính trong việc thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) cũng như giảm thời gian đi lại, chi phí cho người dân và cán bộ...

Trong năm qua, tỷ lệ cán bộ công chức trên địa bàn quận sử dụng hộp thư điện tử thường xuyên đạt 79,31%, thực hiện chữ ký số đạt 42,45%, qua đó, tổng số tiền tiết kiệm gần 18 triệu đồng; số lượng hồ sơ tiếp nhận trên phần mềm/ số lượng hồ sơ tiếp nhận thực tế là 28.634/30.717 (một số hồ sơ không tiếp nhận trên phần mềm thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ, Thanh tra). Theo UBND quận Ô Môn, nhận thức cải cách hành chính của công chức quận và phường được nâng cao hơn thông qua kết quả Hội thi khảo sát kiến thức cải cách hành chính năm 2015 với tổng số điểm 81,21, xếp hạng 4/9 quận, huyện của TP Cần Thơ.

Người dân làm TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND phường Trường Lạc, quận Ô Môn.

Bên cạnh đó, quận đã thực hiện tốt khâu đột phá cải cách hành chính với Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ quận đến phường và mô hình đã được UBND thành phố ban hành quyết định nhân rộng trên 78 xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ. Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử của quận thông tin kịp thời, được cập nhật thường xuyên về các lĩnh vực quản lý nhà nước đảm bảo đầy đủ, cụ thể chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các phường. Số TTHC được áp dụng theo quy trình ISO 9001:2008 là 173 thủ tục; số TTHC được rút ngắn thời gian thực hiện khi xây dựng quy trình ISO 9001:2008 là 152 thủ tục. Đến nay, số TTHC được áp dụng tại quận do UBND thành phố ban hành là 203 thủ tục thuộc 13 lĩnh vực; 150 thủ tục thuộc 16 lĩnh vực ở cấp phường; số TTHC cấp quận được sửa đổi, bổ sung là 34 thủ tục, ban hành mới 42 thủ tục, bãi bỏ 31 thủ tục; số TTHC cấp phường được sửa đổi, bổ sung là 31 thủ tục, ban hành mới 34 thủ tục, bãi bỏ 46 thủ tục.

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, nhưng công tác CCHC của quận vẫn còn một số hạn chế như: Hệ thống camera giám sát hoạt động thường xuyên bị lỗi kỹ thuật nên làm gián đoạn việc kiểm tra, giám sát; việc nhập liệu phần mềm cán bộ, công chức, viên chức cơ bản nhập đầy đủ nhưng chưa đảm bảo 100% so với yêu cầu của thành phố; phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đến nay đã hết thời gian bảo trì, một số thao tác trong phần mềm không được khai thác một cách triệt để… Ông Nguyễn Văn Huỳnh, ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn, cho biết: "Trong thời gian qua, công tác cải cách TTHC trên địa bàn quận có những bước tiến rõ nét về cách thức niêm yết thủ tục, cung cách phục vụ của cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các phường... Tuy nhiên, một số TTHC trên cổng thông tin điện tử của quận cập nhật còn chậm, một số quy định của pháp luật đã được thay thế bằng các quy định khác hoặc được sửa đổi, bổ sung nhưng vẫn chưa được cập nhật kịp thời".

Ông Huỳnh Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Lạc, quận Ô Môn, cho biết: "Phường tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC mà trọng tâm là tuyên truyền TTHC đến gần hơn với người dân. Chúng tôi chỉ đạo cán bộ tiếp dân phải nâng cao vai trò trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Người dân ngoài việc liên hệ trực tiếp tại Bộ phận một cửa, nếu có những thắc mắc khi liên hệ qua điện thoại cũng được giải đáp, góp phần giúp người dân hạn chế việc đi lại nhiều lần, giảm phiền hà cho nhân dân. Bên cạnh đó, UBND phường luôn tổ chức thực hiện nghiêm các TTHC đã được công bố, công khai; thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ban hành, thực thi các TTHC; tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC theo quy định….".

Ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận Ô Môn, cho biết: Công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quận trong năm.Tuy nhiên, để khắc phục một số hạn chế, quận đã kiến nghị hỗ trợ thêm kinh phí để thay thế một số trang thiết bị đã hỏng, lỗi thời như kios tra cứu, máy tính… Quận cũng đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ tiến hành khảo sát lại các điểm camera ở phường và quận để đề xuất hướng giải quyết khắc phục những hư hỏng. Bên cạnh đó, quận còn tăng cường nhắc nhở các cơ quan, đơn vị đảm bảo nhập liệu thông tin cán bộ, công chức, viên chức đầy đủ 100% so với yêu cầu, đồng thời đưa vào việc xét thi đua đơn vị vào cuối năm; nghiêm túc chấm điểm thi đua - khen thưởng vào công tác CCHC. Ngoài ra, quận tiếp tục nâng cao chất lượng các khâu đột phá, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, dịch vụ phát trả hồ sơ hành chính công tận nhà, mô hình hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ quận đến phường. Tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động của UBND các phường trên địa bàn, đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc về tác phong, thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là bộ phận một cửa ở các phường, những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp giải quyết hồ sơ cho người dân…

P.NGUYỄN

Chia sẻ bài viết