20/11/2020 - 22:07

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy:

Nhanh chóng đề nghị Trung ương ban hành chương trình, nghị quyết thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về phát triển TP Cần Thơ 

(CT) - Chiều 20-11, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, bàn bạc Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy.

Ðồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ, được Bộ Chính trị phân công chỉ đạo hoạt động của Ðảng bộ thành phố, đến dự.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận cuộc họp.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận cuộc họp. 

Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp.

BTV Thành ủy thống nhất đánh giá, năm 2020 thành phố thực hiện đạt và vượt 7/14 chỉ tiêu theo Nghị quyết Thành ủy đề ra. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước tăng 2,2% so với năm 2019; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 94,4 triệu đồng; chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 1,08%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 146.512 tỉ đồng, đạt 97,6% kế hoạch, tăng 9,06%. Nhân dân thành phố đã sản xuất 222.999ha lúa, sản lượng được 1,39 triệu tấn, đạt 106,6% kế hoạch; trồng và chăm sóc 21.798ha cây ăn trái, sản lượng được 147.591 tấn, đạt 134,7% kế hoạch. Thành phố có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng mới và sửa chữa 88 trường học; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,3%. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; kiểm tra, giám sát. Trong năm, Ðảng bộ thành phố kết nạp 1.335 đảng viên, có 108 đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật. Hoạt động của hệ thống chính quyền, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, BTV Thành ủy thẳng thắn nhìn nhận, năm 2020 thành phố vẫn còn một số khó khăn hạn chế. Cụ thể: kinh tế tăng trưởng thấp; tổng vốn đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công, sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ chưa đạt kế hoạch đề ra; chất lượng dịch vụ y tế cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu; công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao còn hạn chế; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội từng lúc, từng nơi có diễn biến phức tạp; tính chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa cao.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Quang Mạnh nhấn mạnh: Năm 2021, BTV Thành ủy sẽ xây dựng thể chế hóa Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng các nghị quyết chuyên đề nhằm đưa Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố vào cuộc sống. Ðồng thời, lưu ý các ủy viên BTV Thành ủy quan tâm chỉ đạo các sở, ngành thành phố, quận, huyện thực hiện tốt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu lãnh đạo thành phố trình Chính phủ sớm ban hành chương trình hành động và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm ban hành nghị quyết thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình Trung ương phê duyệt; chấn chỉnh những hạn chế trong thời gian qua để cải thiện năng lực thực hiện các dự án lớn trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư vào thành phố.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết