28/05/2023 - 17:55

Ngành Giáo dục thành phố triển khai công tác hè năm 2023

(CT) - Trong Kế hoạch công tác hè năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ yêu cầu các Phòng GD&ĐT, trung tâm, trường trực thuộc cần tổ chức, tạo điều kiện cho công chức, viên chức (CCVC) được tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ với hình thức thích hợp; học sinh (HS) được ôn tập, bồi dưỡng kiến thức văn hóa và nghỉ hè. Tổ chức cho HS tham gia hoạt động công ích; sinh hoạt, vui chơi lành mạnh, an toàn và tạo điều kiện tốt nhất để vào năm học mới…

Theo đó, các đơn vị cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho CCVC, nhân viên, HS trong công tác tổ chức các hoạt động hè. Tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của thành phố; đảm bảo các hoạt động được tổ chức thiết thực, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của CCVC, nhân viên và HS.

Một số nội dung trọng tâm trong kế hoạch hè 2023, gồm: ôn tập, bồi dưỡng, phụ đạo, kiểm tra lại và tổ chức giữ trẻ trong hè; tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và huy động HS, tuyển sinh năm học 2023-2024; tổ chức hoạt động hè cho học sinh; tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới…

B.K

Chia sẻ bài viết