22/07/2019 - 08:17

Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên 

Huyện ủy Phong Điền đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019, của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên (ĐV) và rà soát, sàng lọc, đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Qua đó, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ (CB), ĐV, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đảng viên chi bộ ấp Trường Phú 2, xã Trường Long vận động người dân hiến đất mở rộng đường giao thông. 

Theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Trung Nghĩa, Đảng bộ huyện Phong Điền có 43 tổ chức cơ sở đảng, với 3.660 ĐV. Công tác nâng cao chất lượng kết nạp ĐV, rà soát, sàng lọc ĐV luôn được Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, Ban Tổ chức Huyện ủy đã chủ động tham mưu BTV Huyện ủy xây dựng kế hoạch, chương trình rà soát, sàng lọc để đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; đồng thời, trực tiếp làm việc với các tổ chức đảng để đôn đốc, nhắc nhở thực hiện tốt công tác này.

Tại Đảng bộ thị trấn Phong Điền, đồng chí Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy, cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, Đảng ủy thị trấn chỉ đạo CB tổ chức, UBKT Đảng ủy phối hợp với 13 chi bộ tiến hành rà soát ĐV. Qua đó, có 12 ĐV có những hạn chế, như: ít tham gia các phong trào của địa phương; chưa thực hiện tốt nhiệm vụ của ĐV; đi làm ăn xa, tham gia sinh hoạt Đảng không đều... Đảng ủy và các chi ủy đã mời, động viên và giáo dục, có 8 ĐV hứa sẽ khắc phục khuyết điểm. Trong 4 ĐV còn lại, có 1 trường hợp ở Chi bộ Quân sự thị trấn, vi phạm đạo đức lối sống; 1 trường hợp ở Chi bộ ấp Thị Tứ bỏ sinh hoạt nhiều tháng và không đóng đảng phí; 1 trường hợp ở Chi bộ ấp Thị Tứ và 1 trường hợp ở Chi bộ ấp Nhơn Lộc 1 không còn tha thiết với Đảng. Đảng ủy đã đề nghị BTV Huyện ủy xem xét cho ra khỏi Đảng và xóa tên khỏi danh sách ĐV đối với những trường hợp này.

Đảng bộ xã Mỹ Khánh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW. Đồng chí Lê Hoàng Danh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, cho biết: Qua rà soát, 19 ĐV có hạn chế, khuyết điểm: bỏ sinh hoạt nhiều tháng, không đóng đảng phí; không hoàn thành nhiệm vụ được giao; thiếu gương mẫu, uy tín thấp; vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước… Đảng ủy và các chi bộ mời làm việc, giáo dục chính trị tư tưởng. Qua đó, 11 trường hợp hứa khắc phục khuyết điểm; 8 trường hợp ở các chi bộ ấp Mỹ Phước, ấp Mỹ Lộc, ấp Mỹ Nhơn, ấp Mỹ Hòa, ấp Mỹ Thuận không tha thiết với Đảng nên Đảng ủy xã đã lập danh sách đề nghị BTV Huyện ủy xem xét xóa tên khỏi danh sách ĐV. “Thời gian tới Đảng ủy và UBKT Đảng ủy theo dõi chặt chẽ kết quả khắc phục khuyết điểm của 11 ĐV theo cam kết, đồng thời tiếp tục rà soát, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những ĐV không còn đủ tư cách” - đồng chí Lê Hoàng Danh nói.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Trung Nghĩa, các cấp ủy đảng trong huyện đã hoàn thành rà soát lần thứ nhất, lập danh sách đề nghị BTV Huyện ủy xóa tên trong danh sách ĐV và cho ra khỏi Đảng 33 trường hợp. Đó là các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao; bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí; vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước; thiếu gương mẫu; xin ra khỏi Đảng… Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phân tích, nguyên nhân có nhiều ĐV bị đề nghị sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng là do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nhiều ĐV rời địa phương đi làm ăn xa, không có điều kiện về quê hương tham gia sinh hoạt Đảng. Mặt khác, do thời gian trước đây việc phát triển ĐV còn chạy theo số lượng, phát triển để đủ tỷ lệ ĐV tham gia nghĩa vụ quân sự nên một số trường hợp khi kết nạp vẫn còn “non”, chưa đến độ chín muồi... Thời gian tới, đi đôi với rà soát để sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những ĐV không còn đủ tư cách, BTV Huyện ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng phát triển ĐV. BTV Huyện ủy kiên quyết đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, nhằm khắc phục tình trạng đội ngũ ĐV đông nhưng không mạnh.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết