13/01/2011 - 09:48

BÀ PHAN THỊ MINH THU, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ:

Kiên quyết xử lý các đại lý Internet cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến gần trường học

 

Từ giữa tháng 10-2010 đến tháng 12-2010, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) thành phố Cần Thơ đã tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về Internet và trò chơi trực tuyến tại các đại lý Internet, nhất là các đại lý Internet có cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến gần các trường học, trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Qua đợt thanh tra, người dân mong mỏi những hành vi vi phạm pháp luật của các đại lý Internet này sớm được giải quyết và xử lý đúng theo quy định nhằm góp phần ngăn chặn các tác hại tiêu cực cho khách hàng, nhất là đối tượng thanh, thiếu niên khi quá nghiện game. Bà Phan Thị Minh Thu, Phó Giám đốc Sở TTTT TP Cần Thơ, cho biết:

- Trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện có 4 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet là VNPT, FPT, Viettel và EVN. Chi nhánh các doanh nghiệp này hiện có khoảng 576 đại lý cung cấp dịch vụ Internet (gọi tắt là đại lý Internet); trong đó, doanh nghiệp VNPT có 325 đại lý, FPT có 157 đại lý, Viettel có 86 đại lý và EVN có 8 đại lý.

Đoàn thanh tra Sở TTTT TP Cần Thơ đã tiến hành thanh tra các đại lý Internet trên địa bàn 9 quận, huyện, chủ yếu tập trung vào các đại lý cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến (online game) gần các trường học. Tổng số đại lý Internet và đối tượng được thanh tra là 80. Qua thanh tra cho thấy, 100% đại lý đều có cung cấp trò chơi trực tuyến (kể cả trò chơi không trực tuyến - offline game - tức trò chơi chỉ có người chơi tương tác với máy tính). Đa số trò chơi đều mang nặng tính bạo lực, cờ bạc, hình ảnh phản cảm, một số trò chơi không có trong danh sách được phép phát hành... 93,8% đại lý vi phạm các quy định của pháp luật về Internet, trò chơi trực tuyến; trên 50% đại lý cung cấp trò chơi trực tuyến gần trường học... Những vi phạm của các đại lý sẽ bị xử lý nghiêm vì các quy định pháp luật về Internet, trò chơi trực tuyến đã được Nhà nước ban hành, phổ biến, áp dụng từ lâu nay và Sở TTTT TP Cần Thơ cũng đã tổ chức thanh tra, hướng dẫn nhiều lần.

* Pháp luật có những quy định về việc không cho kinh doanh, cung cấp trò chơi điện tử, trò chơi trực tuyến gần trường học (trong phạm vi 200m), nhưng vì sao tại TP Cần Thơ lại có nhiều đại lý Internet kinh doanh, cung cấp trò chơi trực tuyến tồn tại gần trường học như thế, thưa bà?

- Trong đợt thanh tra vừa qua, khi bị lập biên bản vi phạm hành chính do cung cấp trò chơi trực tuyến gần trường học các chủ đại lý Internet đều cho rằng họ không vi phạm pháp luật do đã được cơ quan chức năng của địa phương (Phòng Tài chính- Kế hoạch của quận, huyện) cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD) và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ký hợp đồng đại lý Internet.

Thực tế cho thấy, công tác cấp GCNĐKKD để kinh doanh, cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến (đây là những lĩnh vực kinh doanh có điều kiện) tại 9 quận, huyện thuộc thành phố còn thiếu sự quan tâm về nội dung các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ để thực hiện, thiếu sự thẩm tra lại địa điểm được đăng ký kinh doanh có gần trường học hay không, trước khi cấp giấy chứng nhận... Vì vậy, đã vô hình trung làm cho việc cấp GCNĐKKD trong lĩnh vực này trở thành việc hợp thức hóa cho hành vi vi phạm các quy định của chủ đại lý Internet. Mặt khác, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này tại địa bàn các quận, huyện cũng còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về vấn đề biên chế, con người... Đây là những vấn đề cần khắc phục ngay. Sở TTTT TP Cần Thơ sẽ có văn bản đề nghị phối hợp giải quyết cụ thể đến từng địa phương.

* Thưa bà, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Internet, trò chơi trực tuyến của các cơ quan chức năng ở các địa phương cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet có được thực hiện nghiêm túc?

- Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Internet và trò chơi trực tuyến trên địa bàn 9 quận, huyện thuộc thành phố trong thời gian qua còn nhiều vấn đề chưa chặt chẽ, đồng bộ. Tổ chức, biên chế của bộ máy quản lý chuyên ngành TT- TT cấp quận, huyện - Phòng Văn hóa Thông tin (VHTT) - còn thiếu, hạn chế về chuyên môn. Nội dung quản lý, kiểm tra không bám sát các quy định pháp luật về Internet và trò chơi trực tuyến mà chỉ đơn thuần quản lý lĩnh vực này qua việc thực hiện kiểm tra hình thức của đội liên ngành 814.

Trong thời gian thanh tra, Đoàn Thanh tra liên ngành TP Cần Thơ, phát hiện nhiều “game thủ” là học sinh đang say sưa chiến đấu cùng các đối thủ trong trò chơi trực tuyến. 

Những nội dung quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực Internet, trò chơi trực tuyến đã được Sở TTTT TP Cần Thơ phân cấp quản lý và tổ chức tập huấn cho cán bộ Phòng VHTT các quận, huyện nhiều đợt. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này tại các địa phương cho đến nay vẫn chưa thực sự chủ động, chưa đi vào chiều sâu của nội dung quản lý chuyên ngành.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet trên địa bàn thành phố gần đây có sự phát triển tích cực về số lượng, tạo sự cạnh tranh có lợi về giá cả sử dụng, về chất lượng đường truyền... cho khách hàng. Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet vẫn chưa được chấp hành tốt, nhiều vấn đề cần phải được chấn chỉnh, xử lý, khắc phục để đảm bảo thực thi đúng quy định pháp luật, cụ thể ở các việc như: ý thức tự giác chấp hành các trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ mà pháp luật đã quy định (tại Thông tư Liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày 14-7-2005 của liên Bộ về quản lý đại lý Internet); công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp đối với các đại lý Internet trong việc chấp hành pháp luật phải được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên.

* Sở TTTT đã có biện pháp gì để chấn chỉnh việc buông lỏng trách nhiệm, nghĩa vụ của các doanh nghiệp khi cung cấp dịch vụ Internet, trò chơi trực tuyến cho đại lý ?

- Sau thanh tra, Sở TTTT TP Cần Thơ đã làm việc với 4 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, nhắc nhở, chấn chỉnh lại ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của các doanh nghiệp trong việc quản lý, kinh doanh, cung cấp dịch vụ Internet, trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các đại lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Sở cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nói trên tiến hành triển khai rà soát, chấm dứt ngay hợp đồng, cắt đường truyền đối với các đại lý Internet đã bị phát hiện có vi phạm qua thanh tra và cả đối với tất cả các đại lý có cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến gần các trường học, trong phạm vi 200m, nhưng chưa bị phát hiện, trên toàn thành phố. Các doanh nghiệp này phải báo cáo bằng văn bản về tình hình đã thực hiện cho Sở TTTT ngay sau khi thực hiện xong. Sau thời gian này, nếu Sở phát hiện còn xảy ra các vấn đề đã được nhắc nhở, có liên quan đến các đại lý Internet, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm liên đới và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

* Thời gian tới, Sở TTTT sẽ có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng đại lý Internet, cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến gần trường học, thưa bà?

- Để giải quyết được vấn đề này cần phải có sự phối hợp quản lý chặt chẽ, đồng bộ của các địa phương, các ngành. Sở TTTT đã đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch của từng địa phương, trước khi cấp GCNĐKKD đại lý Internet cho người dân có nhu cầu, phải thẩm tra cụ thể địa điểm đăng ký kinh doanh, kiên quyết không cấp GCNĐKKD cho các đại lý gần trường học, trong phạm vi 200m (theo Thông tư Liên tịch số 60/2006/TTLT-VHTT- BBCVT-BCA ngày 01/6/2006 về quản lý trò chơi trực tuyến của Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Công an). Đồng thời, đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo rà soát và thu hồi lại tất cả các GCNĐKKD đã cấp cho các địa lý Internet, trò chơi trực tuyến có địa điểm kinh doanh gần trường học.

Sở TTTT Cần Thơ cũng yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet phải kiểm tra cụ thể địa điểm kinh doanh của đại lý trước khi ký hợp đồng. Kiên quyết không ký hợp đồng đối với các đại lý có địa điểm kinh doanh gần trường học. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện rà soát, thu hồi lại hợp đồng đã ký và ngừng cung cấp dịch vụ Internet đối với các đại lý Internet, trò chơi trực tuyến gần các trường học trên địa bàn thành phố.

Tăng cường công tác thanh tra, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp, đại lý Internet cố tình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này trong thời gian tới.

*Xin cảm ơn bà !

HÀ VĂN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết