29/08/2017 - 15:40

Kéo giảm tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông 

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống vừa ký ban hành Chỉ thị số 09 của UBND thành phố về việc “Tăng cường các giải pháp kéo giảm tình trạng vi phạm các quy định pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) trong thanh, thiếu niên (TTN) năm 2017”.

Đoàn viên TP Cần Thơ tham gia phát tờ rơi tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT. 

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT, góp phần nâng cao hiểu biết các quy định pháp luật về giao thông của người dân. Tuy nhiên, còn bộ phận TTN chưa chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về giao thông, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng. Để khắc phục tình trạng trên, góp phần kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí (số vụ, người chết và người bị thương) từ nay đến cuối năm 2017, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện các nội dung: Tăng cường chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, đặc biệt Chỉ thị số 18-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa”; Chỉ thị số 03/CT-UBND và các Kế hoạch Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT thành phố tăng cường giải pháp đảm bảo trật tự ATGT năm 2017.

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT cho TTN có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp từng đối tượng, lứa tuổi; lựa chọn các mô hình phù hợp, đảm bảo thực hiện hiệu quả; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, ngày hội, hội thi tìm hiểu về ATGT trong TTN cấp thành phố; tăng cường ký kết các chương trình phối hợp hoạt động phổ biến pháp luật về ATGT cho TTN giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ban ATGT các quận, huyện. Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; nghiên cứu biên soạn giáo án, nội dung giảng dạy theo giáo trình đào tạo lái xe phù hợp tình hình thực tế. Công an thành phố xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm theo các chuyên đề liên quan vi phạm Luật Giao thông trong TTN; chỉ đạo công an các cấp tổ chức nắm, phân tích, đánh giá tình hình vi phạm các quy định pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT trong TTN, để tham mưu Đảng ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện. Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phiên tòa giả định tình huống học sinh không chấp hành Luật Giao thông đường bộ gây TNGT chết người, để tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT. Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời thông tin các văn bản chỉ đạo, giải pháp về đảm bảo trật tự ATGT để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và chấp hành; đồng thời chỉ đạo tăng thời lượng phát sóng và nâng chất các chuyên mục, chương trình, nội dung về đảm bảo trật tự ATGT. Đoàn Thanh niên đổi mới và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT, xây dựng văn hóa giao thông tới khu dân cư, cơ quan, tổ chức, trường học; phối hợp với các ban, ngành và đơn vị liên quan xây dựng chương trình hành động cụ thể, triển khai thực hiện các chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong TTN”; nhân rộng các mô hình ATGT hiệu quả; củng cố, thành lập mới các đội, nhóm thanh niên tình nguyện hướng dẫn, tuyên truyền ATGT tuyến đường trọng điểm, khu vực gần trường học.

Bài, ảnh: Xuân Đào  

Chia sẻ bài viết