22/10/2013 - 08:45

Đề nghị xây dựng cầu Vàm Xáng

Cử tri đề nghị xây dựng cầu Vàm Xáng, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, như sau:

Ngày 27-5-2013, UBND thành phố có Công văn số 2287/UBND-XDĐT đã thống nhất chủ trương giao Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng BOT&BT Miền Nam công trình cầu bắc ngang sông Vàm Xáng, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ theo hình thức hợp đồng BOT, với một số nội dung cơ bản sau đây:

- Quy mô: Chiều dài cầu dự kiến 174,4m, chiều rộng 6,5m, tĩnh không thông thuyền dự kiến 7m, chiều rộng khoang thông thuyền dự kiến 50m, trọng tải thiết kế tối đa 8 tấn, diện tích dự kiến 1,2 ha.

- Phương án kỹ thuật: Nhịp dẫn, mố, trụ cầu bằng BTCT, nhịp chính cầu treo, đường dẫn cầu láng nhựa.

- Phương thức đầu tư: Theo hình thức hợp đồng BOT.

- Giá thu phí dịch vụ: Theo quy định tại thời điểm đưa công trình vào khai thác, kinh doanh và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Thời gian khai thác và kinh doanh: Dự kiến 30 năm.

- Tổng mức đầu tư dự kiến là 42 tỉ đồng.

- Thời gian xây dựng đưa vào khai thác 18 tháng; thời gian khai thác dự kiến 30 năm và tuổi thọ 50 năm (không tính 18 tháng xây dựng).

 

Chia sẻ bài viết