20/05/2019 - 09:16

Đề nghị thăng hạng cho giáo viên

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị xét thăng hạng cho những giáo viên có đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, đề nghị cho biết trên địa bàn thành phố có xảy ra tiêu cực trong thi cử không? Nội dung trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

- Về thực hiện Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã triển khai thực hiện vào cuối năm 2017. Sở cũng đã tổ chức rà soát tổng hợp danh sách và tổ chức xét thăng hạng giáo viên từ hạng 4 lên hạng 3. Đối với xét thăng hạng giáo viên từ hạng 3 lên hạng 2, Sở đã tổng hợp hồ sơ, xây dựng đề án tham mưu UBND thành phố trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, nhằm đảm bảo các chế độ, chính sách cho giáo viên.   

- Năm học 2017-2018, TP Cần Thơ được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện nghiêm túc quy chế thi THPT, chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả cao. Ngoài ra, Sở còn tập trung chỉ đạo các trường quán triệt các quy định của Nhà nước với các cuộc vận động trong ngành, đảm bảo kỷ cương, thực hiện nghiêm đạo đức nhà giáo, ứng xử trong trường học, đánh giá đối với giáo viên, học sinh; khen thưởng, tuyên dương những nhà giáo tiêu biểu, tận tâm với nghề; quan tâm cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Chia sẻ bài viết