11/07/2013 - 20:57

Đề nghị tạo điều kiện cho người dân được chia tách thửa đất

Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị ngành chức năng xem lại quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 9-9-2011 của UBND thành phố để tạo điều kiện cho những hộ có diện tích đất nhỏ được phép tách thửa cho con xây nhà ở hoặc thực hiện chuyển nhượng đất. Nội dung công văn trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường, như sau:

- Sau khi UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND, ngày 7-9-2009 về việc qui định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã chủ trì phối hợp cùng UBND các quận, huyện tổ chức họp xem xét tình hình thực tế của từng địa phương. Đồng thời, tham mưu UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 9-9-2011 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND.

Tuy nhiên, qua phản ánh của cử tri trên thực tế Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 9-9-2011 vẫn còn những điểm chưa phù hợp, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố sẽ tiến hành rà soát, đối chiếu với các văn bản pháp luật về đất đai hiện hành và báo cáo UBND thành phố chỉ đạo hướng giải quyết.

 

Chia sẻ bài viết